Welkom!

vlin-der : 

 (de; m; meervoud: vlinders)

insect met volkomen gedaanteverwisseling

(zie https://www.vandale.nl)

Ik werk met 2 doelgroepen.

Het werken met ouderen geeft me veel voldoening. Dagelijks ga ik met hen aan de slag. Dit op verschillende vlakken, oa valpreventie, cognitieve therapie, bewegingsactiviteiten... enz.

Daarnaast heb ik een specialisatie in het werken met kinderen met/of zonder beperking, die ondersteuning en aanpassingen nodig hebben.

Elk kind heeft het recht om kind te zijn. Om te spelen, leren, ontwikkelen.... Om uit te groeien tot die mooie vlinder, die ze allemaal zijn !
Ook als het moeilijk gaat, of beperkt wordt.

Als kinder-ergotherapeut kan ik je kind hier bij helpen. De zelfstandigheid van je kind vergroten, behouden en verbeteren. En tegelijkertijd de levenskwaliteit optimaal stimuleren.

Je kind staat centraal. Ik vertrek steeds vanuit je kind.
Wat kan je kind goed? Wat zijn zijn/haar sterke punten? Wat wil je kind graag doen, kunnen of proberen?

ErgoVlinder | Ergotherapie | Kinderpraktijk Ergotherapie Vlinder
ErgoVlinder | Ergotherapie | Kinderpraktijk Ergotherapie Vlinder

Spelenderwijs leren.

Een kind leert door te spelen. Door te doen. Uit te proberen.

 

Op deze manier ga ik dan ook aan de slag met je kind.  Op zijn/haar niveau en met zijn/haar interesses.

Werkwijze 

Wat kan je verwachten van mij? Hoe verloopt een procedure?

Indien je kind problemen ondervindt in zijn dagdagelijkse leven, kan je via je arts doorverwezen worden naar een ergotherapeut, door de school, het CLB of zelf contact opnemen met een ergotherapeut.

Samen zullen we dan de hulpvraag opstellen, doelen bepalen en een therapieplan opstellen. Steeds in functie van je kind. Een therapieplan bestaat uit de hulpvraag, doelstellingen, frequentie...

Dit alles gebeurt steeds in overleg en in samenwerking met de ouders. Eventueel ook met de huisarts, school, kinesist...

Wat kan je verwachten van mij? Hoe verloopt een procedure?

Indien je kind problemen ondervindt in zijn dagdagelijkse leven, kan je via je arts doorverwezen worden naar een ergotherapeut, door de school, het CLB of zelf contact opnemen met een ergotherapeut.

Samen zullen we dan de hulpvraag opstellen, doelen bepalen en een therapieplan opstellen. Steeds in functie van je kind. Een therapieplan bestaat uit de hulpvraag, doelstellingen, frequentie...

Dit alles gebeurt steeds in overleg en in samenwerking met de ouders. Eventueel ook met de huisarts, school, kinesist...

Wat kan je verwachten van mij? Hoe verloopt een procedure?

Indien je kind problemen ondervindt in zijn dagdagelijkse leven, kan je via je arts doorverwezen worden naar een ergotherapeut, door de school, het CLB of zelf contact opnemen met een ergotherapeut.

Samen zullen we dan de hulpvraag opstellen, doelen bepalen en een therapieplan opstellen. Steeds in functie van je kind. Een therapieplan bestaat uit de hulpvraag, doelstellingen, frequentie...

Dit alles gebeurt steeds in overleg en in samenwerking met de ouders. Eventueel ook met de huisarts, school, kinesist...

Intakegesprek

Kennismaking.

Observatie.

Testen.

Probleem-
inventarisatie.

Therapieplan opstellen.

Therapie

Het therapieplan uitvoeren.

Activiteiten, vaardigheden en functies oefenen.

Advies en educatie.

Preventie.

Evaluatie

Tussentijds evalueren.

Evaluatiegesprek.

Eventueel observatie.

Eindevaluatie.

 

Nazorg/ bijsturing

Afronden van de therapie.

Indien nodig bijsturing van de therapie.

Na de therapie, kan je kind opgevolgd worden indien gewenst.

ErgoVlinder | Ergotherapie | Kinderpraktijk Ergotherapie Vlinder