Bij het ouder worden komt heel wat kijken.

Bij Villa Ville hebben wij een heel multidisciplinair team dat ter uwer beschikking staat. Wij zullen u ondersteunen in uw post-operatieve revalidatie.

Voor meer informatie over Villa Ville en de werking klikt u hier.

human-874979_1920

Als ergotherapeut baseer ik me op 3 pijlers, die ik belangrijk vind.

Zo vind ik het zeer belangrijk dat u, en uw directe omgeving, actief blijven. Het WHO (www.who.int) focust op 'healthy ageing' (de opvolger van 'active ageing'), en ik sluit mij daar volledig bij aan. Iedereen heeft het recht om actief en gezond ouder te worden, en dit op alle domeinen :

 • basis noden (eten, kleden, wonen...)
 • leren, groeien, beslissingen nemen
 • mobiliteit
 • opbouwen en onderhouden van relaties
 • participeren aan de maatschappij
 • ....

Daarenboven ben ik zelf zeer grote voorstander van de BAM, de betekenisvolle activiteiten methode. Dit protocol werd door Arteveldehogeschool, op basis van wetenschappelijk onderzoek, opgesteld voor WZC, maar is perfect toepasbaar in een andere setting (bv : CDV, assistentiewoningen...). Samen gaan we aan de slag om uit te zoeken wat voor u belangrijk is, hoe we dit kunnen verwezenlijken en uitvoeren.

hands-2906458_1920

Als ergotherapeut kan ik u ondersteunen in, bijstaan bij of verder met helpen met volgende zaken :

 • Post-operatieve revalidatie
 • Begeleiding dementie, zowel persoon als omgeving
 • Valpreventie
 • ADL
 • Hulpmiddelen, zowel uitproberen, trainen als aanvraag.
 • Educatie omgeving
 • Betekenisvolle activiteiten
 • Sociale participatie
 • Enz....
mobile-phone-4515151_1920
hand-3667024_1920
bushes-4429589_1920

Valpreventie is ook een belangrijke pijler. Hier spelen een aantal factoren een rol. Zo kan je het risico op vallen aannemelijk verkleinen door te blijven bewegen. Ook woningaanpassingen en hulpmiddelen spelen hierin een rol. Als ergotherapeut kan ik u hierin begeleiden en oefenen en trainen aan uw doelen.

Wat kan je verwachten van mij? Hoe verloopt een procedure?

In samenspraak met u, uw omgeving en het multidisciplinaire team, gaan we op zoek naar wat uw noden zijn. Waar u ondersteuning en/of begeleiding nodig hebt. Of, bij post-operatieve revalidatie zal u een doorverwijzing gekregen hebben van uw revalidatie arts. Hiermee gaan wij dan samen aan de slag.

Samen zullen we dan de hulpvraag opstellen, doelen bepalen en een therapieplan opstellen.
We doorlopen de 4 fasen.

Intakegesprek

Therapie

Evaluatie

Nazorg/

bijsturing

Kennismaking.

Observatie.

Testen.

Probleem-
inventarisatie.

Therapieplan opstellen.

Het therapieplan uitvoeren.

Activiteiten, vaardigheden en functies oefenen.

Advies en educatie.

Preventie.

Tussentijds evalueren.

Evaluatiegesprek.

Eventueel observatie.

Eindevaluatie.

Afronden van de therapie.

Indien nodig bijsturing van de therapie.

Na afronding van de therapie, kan u opgevolgd worden, indien gewenst.